KULTURA

Kulturní vyžití

Klienti našeho Domova se účastní různých kulturních akcí nejen v Ústí nad Labem a jeho okolí, ale i po celé České republice. Podnikají tématické výlety, návštěvy zámků, hradů, památek a zajímavostí.Navštěvují kina, divadla či různé kulturní, společenské a sportovní akce pořádané během roku v Ústí nad Labem a Teplicích.Každý má možnost navštěvovat akce, o které má zájem. Každoročně jsou pořádané kulturní akce v Domovech pro zdravotně postižené, na které naši klienti rádi jezdí. Jednak si užijí zábavu a zároveň se potkají s přáteli, se kterými si mohou popovídat.
Klienti, kteří nechtějí jít sami, mohou požádat o doprovod pracovníka domova, opatrovníka nebo se mohou domluvit s dobrovolníkem.