ERGOTERAPIE - PRACOVNÍ TERAPIE

Zařízení pracovní terapie

Sociálně terapeutické dílny v rámci DOZP provozuje Denní stacionář Úsměv. Dílny jsou otevřené nejen pro klienty našeho zařízení a ostatních zařízení v Ústí nad Labem, ale i pro lidi s mentálním postižením z veřejnosti.
Dílny nabízejí klientům aktivity, které jim pomohou zapojit se do života společnosti -získat takové dovednosti, které jim pomůžou k uplatnění na volném trhu práce nebo k užitečnému a smysluplnému využití volného času.
Úzkou spolupráci jsme navázali již před několika lety i s Agenturou Osmý den. Pracovníci Agentury hledají pracovní místa na volném trhu práce pro lidi se zdravotním postižením (služba sociální rehabilitace). Pomáhají našim klientům vybrat si,získat a udržet si zaměstnání na volném trhu práce. Prostřednictvím Agentury Osmý den našlo již 12 našich klientů zaměstnání.
Vedle Agentury Osmý den spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Jurta. Tato společnost nabízí našim klientům službu Sociálně terapeutických dílen a služby Sociální rehabilitace (pracovní trénink). Mnoho našich klientů, kteří prošli touto službou, se uplatnili na volném trhu práce.
Klienti z chráněného bydlení v Teplicích aktivně spolupracují s nově otevřenou pobočkou Sociální agentury v Teplicích - zde je jim poskytována pomoc s vyhledáváním potencionálního zaměstnavatele a to i v případě krátkodobých brigád. Zájemci mohou být také zařazení do vzdělávacích programů např. základy práce na PC.
Dále spolupracujeme s občanským sdružením Slunečnice v Děčíně a se společností Arkádie Teplice, které nabízí našim klientům službu sociálně terapeutických dílen.