PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY DOZP

Co musíte udělat, když chcete využívat služby DOZP Všebořice ?

Nejvhodnější je kontaktovat sociální pracovnici Bc. Adélu Růžičkovou, nebo vedoucí Domova Mgr. Vendulu Veselou a domluvit si osobní schůzku v Domově, kde získáte veškeré údaje týkající se poskytování služeb a pravidel života v Domově.

Rozhodnete-li se, že chcete využívat služeb DOZP Všebořice, můžete si osobně převzít u sociální pracovnice nebo vytisknout Žádost o zahájení poskytování služeb a Vyjádření obvodního lékaře (v horní liště nabídek). Tyto vyplněné formuláře poté pošlete poštou nebo osobně přineste do Domova.

Na poradě managementu se rozhodne, zda vám službu můžeme poskytovat na základě vašeho zdravotního stavu. Pokud ano, spojí se s vámi sociální pracovnice a provede u vás sociální šetření, ze kterého vyplyne, co od služby očekáváte, čeho chcete prostřednictvím naší služby dosáhnout a zda-li jsme schopni vaše očekávání naplnit. Následně je s obsahem sociálního šetření seznámen zbytek managementu, kde se rozhodne, zda je pro Vás námi poskytovaná služba vhodná. Pokud se management domluví, že ano, spojí se s Vámi sociální pracovnice a v případě volného místa s vámi bude sepsána smlouva o poskytování sociální služby.

Jestliže bude kapacita plná, budete zařazeni do pořadníku čekatelů.