STRAVOVÁNÍ

Stravování na hlavní budově

Klientům DOZP je poskytována celodenní strava v rozsahu tří hlavních jídel a jednoho dodatku (svačiny). Klienti mají několikrát týdně možnost výběru ze dvou obědů. Mimo běžné stravy je v případě potřeby zajišťována strava dietní, diabetická a bezlepková. Klienti se stravují na jednotlivých domácnostech, na kterých byly vybudovány kuchyně s jídelním koutem, které jsou klientům 24hodin denně k dispozici. Asistence pracovníků je k dispozici podle potřeb klienta. Strava je připravována v kuchyni DOZP a v gastronádobách je převážena na domácnosti. Díky vzniku plně vybavených kuchyní na jednotlivých domácnostech si klienti několikrát týdně připravují sami s podporou pracovníka večeři a pečou pečivo k snídani na následující den včetně nákupu potřebných surovin.
Klienti na dětské domácnosti si za podpory pracovníků připravují stravu sami, včetně nákupu surovin. Na obědy chodí do školní jídelny a v době prázdnin do DOZP Všebořice.

Stravování v chráněném bydlení

Klienti v chráněném bydlení si připravují převážně stravu sami podle své chuti a nálady, včetně nákupu surovin. Obědy si odebírají z kuchyně DOZP Všebořice, nebo v chráněných dílnách popřípadě v zaměstnání.

Tvorba jídelníčku

Všichni klienti v našem Domově mají možnost spolupracovat na sestavování jídelníčku. Návrhy na jídelníček předkládají písemně na schůzkách Stravovací komise. Ta se schází pravidelně každých 14dní. Členy komise jsou kuchaři, zdravotní sestra, provozář a za každou domácnost jeden zástupce.