VZDĚLÁVÁNÍ

Školní docházka a vzdělávání

V rámci povinné školní docházky jsou naši klienti vzděláváni ve speciální škole. Tato výuka je zajištěna na Základní škole speciální a MŠ, v ulici Pod Parkem 2788, v Ústí nad Labem, která vzdělává žáky se středně těžkým mentálním postižením. Jejím cílem je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a vybavit děti takovými vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní v maximální míře se zapojit do společenského života.
Jedním z hlavních úkolů vzdělávacího programu pomocné školy je vybavit žáky základními znalostmi čtení, psaní a počítání a sociálními dovednostmi tak, aby se mohli uplatnit v životě v jednoduchých činnostech. Škola věnuje velkou pozornost pracovní a tělesné výchově. Žáci tím získají základní dovednosti a pracovní návyky při práci ve školních dílnách, kuchyni a učebně šití. I zde se vzdělávací požadavky operativně přizpůsobují individuálním schopnostem a možnostem jednotlivých žáků.
Mimo základní vzdělávání nabízí škola kurzy vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání. Tyto kurzy využívají klienti, kteří byli dříve zbaveni školní docházky nebo ze specifických příčin nemohou dokončit desetiletou školní docházku.
Klienti, kteří ukončí základní vzdělávání, mají dále možnost vzdělávat se na Střední škole obchodu, řemesel, služeb a Základní škole Ústí nad Labem p. o. v Trmicích v ulici Fűgnerova 22.