ZDRAVOTNÍ A LÉKAŘSKÁ PÉČE

Zdravotní a lékařská péče V DOZP a CHB

• klienti využívají služeb zdravotní péče v ordinaci u svého praktického lékaře
• dle potřeb klienta je ostatní zdravotní péče realizována prostřednictvím lékařských zařízení a odborných lékařů v Ústí nad Labem, v Teplicích a okolních obcích (psychiatr, neurolog, stomatolog, oční lékař, gynekolog, kožní lékař a další specialisté dle potřeby klienta)
• v nutných případech se volá pohotovostní služba, rychlá záchranná služba nebo je zajištěn převoz služebním vozem do zdravotnického zařízení
• každý klient má právo na výběr svého ošetřujícího lékaře
• pro klienty je k dispozici v DOZP zdravotní sestra, která společně s pracovníky domácností a pracovníky ve službě CHB poskytuje v souladu s diagnózou stanovenou lékařem potřebnou ošetřovatelskou péči a v případě požadavku klienta poskytuje doprovody k lékařům